Waarderingskaarten over vooroorlogs erfgoed

Waardering vooroorlogs erfgoed onderdeel van de welstandsnota


23 december 2021
In 2019 heeft gemeente Zaanstad onderzoek gedaan naar de waarden van erfgoed uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Op basis van dat onderzoek zijn waarderingskaarten gemaakt. Deze laten zien waar de meest bijzondere buurten en woningen te vinden zijn. Zo hebben de Rode Buurt in Zaandam en de Rosmolenwijk in Zaandam een belangrijke industriële geschiedenis. Nu, zo’n 100 jaar later, zijn deze woningen toe aan vernieuwing. De waarderingskaarten helpen om een keuze te maken tussen renovatie of sloop/nieuwbouw.

Wethouder Monumenten en Erfgoed Natasja Groothuismink: ‘Erfgoed maakt de Zaanstreek uniek, geeft ons identiteit. Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met dat erfgoed. En dat we van verschillende tijdvakken van de geschiedenis delen bewaren. Voor de geschiedenis van Zaanstad zijn die arbeiderswijken heel belangrijk. De geschiedenis van de arbeider is tekenend voor onze streek.’

Behoud van erfgoed

De waarderingskaarten krijgen een plek in de welstandsnota in een apart hoofdstuk Welstandsobject Sociale Woningbouwwijken 1900-1945. Die legt het college van Burgemeester en Wethouders nu voor aan de gemeenteraad. In dit nieuwe hoofdstuk staat wat deze wijken zo bijzonder maakt. De criteria uit de welstandsnota geven aan hoe de gemeente wil omgaan met deze buurten en woningen. Het maakt dan niet uit of het over de renovatie van een pand gaat of over vervangende nieuwbouw. Belangrijk is vooral of het bijzondere karakter van een buurt behouden blijft. 


Sint Bonifatiuskerk in de RosmolenwijkSint Bonifatiuskerk in de Rosmolenwijk

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl