Over erfgoed

Zaans erfgoed

Overal om ons heen in de gemeente Zaanstad zie je het verleden terug. In molens, fabrieksgebouwen, historische woonhuizen, kerken, historische dorpskernen, het veenweidegebied en de dijken en paden. Dat is ons erfgoed. Het vertelt ons waar we vandaan komen en dus wie we zijn. Erfgoed verbindt ons en maakt ons trots op waar we wonen en leven. Het zorgt voor een prettige, gevarieerde en aantrekkelijke leefomgeving.

In de transformatieopgaven die onze gemeente ondergaat, is het daarom essentieel dat we prioriteit geven aan zorgen voor ons erfgoed en onze cultuurhistorie. De gemeente heeft daarom een belangrijke taak in het zorgvuldig omgaan met erfgoed voor het duurzaam behoud ervan. Erfgoed nemen we mee als bron en inspiratie en als zwaarwegende factor in het maken van keuzes voor de Zaanstreek.

Wethouder Erfgoed Natasja Groothuismink: 'Opdat we behouden en koesteren wat van waarde is in een landschap dat altijd in beweging is.'

Wat doet team erfgoed Zaanstad?

Team Erfgoed Zaanstad richt zich op het gebouwde erfgoed in Zaanstad. Dat zijn beschermde gebouwen en objecten (aangewezen zijn als monument door rijk, provincie, gemeende of het Unesco Werelderfgoed) en overige cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren.

Het team draaft zorg voor de kwaliteit van het gebouwde erfgoed in Zaanstad door

  • te adviseren bij vergunningverlening van beschermde monumenten; 
  • subsidie te verlenen voor beschermde monumenten;
  • cultuurhistorische onderzoeken te doen om de waarde van erfgoed te bepalen en mee te nemen in bestemmingsplannen; 
  • informatie te leveren en de waarde van cultuurhistorische objecten en/ of structuren op de kaart te zetten.

Ook is in het team erfgoed een archeoloog (Piet Kleij) aanwezig die zich compleet richt op het erfgoed in de grond.

Bekijk hieronder de strategie van de gemeente Zaanstad voor erfgoed voor 2019-2023.

Erfgoedstrategie Erfgoed Leeft!( 2019-2023).pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl