Kerkenvisie over de toekomst van kerkgebouwen

Kerkenvisie over de toekomst van kerkgebouwen


21 maart 2022
De gemeenteraad heeft eerder deze maand de kerkenvisie vastgesteld. Dat betekent dat de nieuwe visie nu definitief is goedgekeurd. Om de kerkenvisie te maken gingen we in gesprek met eigenaren, geloofsgemeenschappen, erfgoedverenigingen en burgers. Met de visie hebben we afgesproken om dit te blijven doen. Op deze manier kunnen we samen in gesprek blijven over de toekomst van kerkgebouwen.

Steeds meer kerken in Nederland staan leeg, ook in Zaanstad. Daarom vinden we het nodig om na te deken over de toekomst van deze kerkgebouwen. En daar maakten we de kerkenvisie voor. Samen met kerkenorganisaties en betrokken inwoners bespreken we wat er met een kerkgebouw moet gebeuren als deze leeg staat. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor een andere functie voor het kerkgebouw?

Waarden kerkgebouwen

Ook thema’s als verduurzaming van het kerkgebouw of het aantrekken van vrijwilligers kunnen onderwerp zijn van gesprek. Het maken van een kerkenpaspoort kan een kerkeigenaar helpen om een gesprek met betrokkenen te hebben. Over hoe inwoners een kerk op waarde schatten en aan welke waarden ze willen vasthouden in de toekomst. Een kerkgebouw hoeft dus niet (alleen) van religieuze waarde te zijn, maar kan ook sociaal-maatschappelijk belangrijk zijn als plek van ontmoeting.

Behoefte om samen in gesprek te gaan

Als een van de zes pilotgemeenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is Zaanstad in 2018 gestart met het maken van een kerkenvisie. Een gesprek tussen belanghebbendenover de toekomst van de Zaanse kerken was er tot nu toe nog nauwelijks. Uit de gesprekken bleek er grote behoefte te zijn om samen op te trekken met andere betrokkenen. Met de Zaanse kerkenvisie hebben we een eerste stap gezet om betrokkenen samen te brengen. De Zaanse kerkenvisie stelt eigenaren, gemeente en betrokkenen in staat om in te spelen op de komende veranderingen wat betreft functie, gebruik en eigendom van de kerkgebouwen.  

Bekijk hier de kerkenvisie

foto van een kerk in ZaanstadR.K. St. Odulphus kerk in Assendelft

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl