Meer aandacht voor de sociale woningbouw van 1900-1945

Meer aandacht voor de sociale woningbouw van 1900-1945


15 maart 2022
In elke dorpskern van Zaanstad is wel een arbeidersbuurtje uit de periode 1900-1945 te vinden. Denk daarbij aan de Rode buurt in Zaandijk, de bebouwing rond het Troelstraplein in Oud Koog of de Bomenbuurt in Wormerveer. Ze zijn gebouwd door industriĆ«len om hun werknemers te huisvesten of door de arbeiders zelf. Daarom zijn deze buurten nauw verweven met de sociaaleconomische geschiedenis van Zaanstad. In 2019 zijn deze buurten door Team Erfgoed gewaardeerd. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de gewijzigde welstandsnota vastgesteld. 

In de nota krijgen de Sociale Woningbouwwijken 1900-1945 extra aandacht, omdat  daarvoor een apart Welstandsobject is opgenomen, net als voor de andere typisch Zaanse objecten als molens, boerderijen en nijverheidsgebouwen. Op de waarderingskaarten is te zien welke cultuurhistorische waarde ieder buurt of huis bezit.  Bij verandering aan de woning kan nu iets zorgvuldiger met de kwaliteit van de architectuur rekening worden gehouden. Je vindt de gewijzigde welstandsnota hier: Welstandsnota Zaanstad 2013 (ontoegankelijke versie)

Meer over de Welstandsnota

foto van de Rode BuurtRode Buurt

foto van de ZeeheldenbuurtZeeheldenbuurt

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl