Archeologie in Zaanstad

Vragen en antwoorden

 • Ik heb een archeologische vondst gedaan, wat nu?

  Als particulier of bedrijf kunt u in de gemeente Zaanstad bij toeval stuitten op een archeologische vondst. Archeologische vondsten en de locatie waar deze gedaan zijn, kunt u melden bij de gemeente via erfgoed@zaanstad.nl. of bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door een online formulier in te vullen: Vondstmeldingsformulier (cultureelerfgoed.nl). U kunt een vondst ook telefonisch bij de gemeente melden via 14075.

  Voor meer informatie over het melden van archeologische vondsten zie ook:
  Archeologische vondsten melden | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  Heeft u het vermoeden het om iets heel bijzonders gaat? Verwacht u dat er nog meer materiaal van archeologisch belang op dezelfde plek aanwezig is, of denkt u dat het misschien wel nodig is dat er verder onderzoek gedaan zou moeten worden? Neem dan ook contact op met de gemeente: via erfgoed@zaanstad.nl of bel 14075.

 • Mag ik zomaar overal in Zaanstad zoeken met mijn metaaldetector?

  In de Erfgoedwet is vastgelegd dat met een metaaldetector vondsten mogen worden opgraven tot een diepte van maximaal 30 cm onder het maaiveld. Het is wel belangrijk om de vondsten te melden, omdat dit een bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen van de archeologische kennis en verwachting. Metaaldetectorvondsten kunt u melden bij de gemeente via erfgoed@zaanstad.nl. of bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door een online formulier in te vullen: Vondstmeldingsformulier (cultureelerfgoed.nl). U kunt een vondst ook telefonisch bij de gemeente melden via 14075.

  Let wel, er zijn een plaatsen binnen Zaanstad waar je niet mag zoeken:

  - Het is verboden met een metaaldetector te zoeken op plaatsen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument of als rijksmonument. In de Zaanatlas kunt u opzoeken welke gebieden en locaties zijn aangeduid als archeologisch monument

  - U mag niet met behulp van een metaaldetector op zoek gaan naar archeologische resten op terreinen waar op dat moment archeologisch onderzoek gaande is door bijvoorbeeld professionele bedrijven, gemeenten of universiteiten. Door hier toch te gaan zoeken en graven verstoort u het onderzoek en bent u in overtreding.


 • Als ik een archeologische vondst gedaan heb, mag ik die dan houden?

  Wanneer u per toeval een archeologische vondst doet en de eigenaar van de vondst is niet meer te achterhalen, dan is de vondst voor de helft eigendom van de vinder en voor de helft van de eigenaar van de grond waar de vondst is gedaan. Zie: Toevalsvondsten | Archeologische vondsten melden | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

  Is uw archeologische vondst echter gedaan op een terrein waar archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd of op een terrein dat archeologisch monument is, dan wordt de vondst eigendom van de gemeente Zaanstad of het Rijk.

 • Als ik ergens wil gaan bouwen of vanwege andere plannen graafwerkzaamheden uitvoer, moet ik dan rekening houden met archeologie? En zo ja, hoe?

  Gemeente Zaanstad is een gemeente met veel archeologische waarden in de bodem. Gebieden met een hoge archeologische waarde zijn bijvoorbeeld de historische stads- en dorpskernen van Assendelft, Westzaan, Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie. Ook delen van het groene buitengebied zoals het Westzijderveld en het Guisveld zijn van archeologische waarde.

  Als particulier of bedrijf kunt u vanwege een (bouw) project of ruimtelijke ontwikkeling binnen de gebieden van archeologische waarde te maken krijgen met archeologie. In bepaalde gevallen kunt u zelfs verplicht zijn archeologisch (voor)onderzoek te laten uitvoeren. Of u verplicht bent archeologisch (voor)onderzoek uit te laten voeren, kunt u zien in het bestemmingsplan. Dit is te vinden via: www.ruimtelijkeplannen.nl.  

   Wilt u weten hoe u archeologisch moet laten uitvoeren, neem dan contact op met: erfgoed@zaanstad.nl of bel 14075.

 • Uit mijn vergunningsaanvraag blijkt dat er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Wie betaalt deze kosten?

  Kosten voor archeologisch onderzoek dat gedaan wordt om een omgevingsvergunning te krijgen, komen voor rekening van de aanvrager van de vergunning.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl